Credit

Visual Effects Supervisor

Sean Stranks
Harry Lam

Visual Effects Producer

Sophia Zhang 张洁莹
Eunice Khoo

Visual Effects Production Managers

Edward Spencer

Visual Effects Production Coordinators

Lorca Zhao 赵芳
Tao Changjun 陶长君
Liu Yiqi 刘祎祈

Layout Lead

Li Bin 李斌

Layout Artists

Li Shouren 李守仁
Nitheesh Puthukkudi
Jiang Weicheng 姜伟诚
Hu Kuan 胡宽
Shi Yang 时阳
Zhang Lingyun 张凌云
Li Jingxin 李璟昕
Chen Long 陈龙
Xie Lin 谢磷
Liu Buhan 刘卜菡
Xie Liyan 谢丽妍
Ganesan Aarvindkumar Shunmugam

Digital Environment and Mattpainting Supervisor

Timothy Clark

Digital Environment and Mattpainting Artists

Alfredo Rodriguez

Digital Effects Animation Lead

Stian Halvorsen 郝沃森

Lead Digital Compositors

Zhang Zhi Yong 张志勇

Digital Compositors

Qiao Yizhe 乔亦哲
Wu Anni 吴安妮
Liu He 刘赫

Digital Roto and Paint Supervisors

Tony Como

Digital Roto and Paint Artists

Sun Jianwei 孙建伟
Zhang Yunfei 张云飞
Han Huiqin 韩徽琴
Ai Jianjing 艾建静
Tan Jinsong 谭金松
Huang Chao 黄超
Li Jiao 栗娇
Yang FangYan 杨方焰
Zhang Qiang 张强
Rachel Foo
Sun Hao 孙浩
Liu Lirong 刘力荣
Li Yaping 李亚萍
He Xiaowei 何晓伟
Hai Li 海莉
Zhao Liujia 赵刘佳
Zhang Xuefeng 张雪峰
Yue JunXian 余俊贤
Wong Leong Kit 黄良吉
Zhou Yuanchao 周塬超
Wang Jinglin 王景林
Zhang Hong 张宏
Liu Hanlin 柳翰林
Sheng Jingxiu 盛景秀
Shi Yanxing 石燕兴
An Ming 安明
Liu Suyu 刘苏宇
Kang Jian 康健
Liu Xiaoqi 刘晓奇
Sagar Patil
Feng Wan 丰婉
Jia Fei 贾飞
Han Xinzhi 韩鑫志
Charana Mapatuna
Zhao Jiahang 赵嘉航
He Wentao 贺文涛
Wang Ruikun 王瑞坤
Siew Jia Yi 萧嘉毅
Liu Huidan 刘慧丹
Wu Lixia 武丽霞
Qiao Ye 乔烨
Wang Xiaoxia 王晓霞
Du Jiangjiang 杜江江